Bowers & Wilkins

Danh sách sản phẩm Bowers & Wilkins nổi bật

Bowers & Wilkins, thường được gọi là B&W, là một công ty của Anh chuyên sản xuất loa nghe nhạc và tai nghe dành cho người tiêu dùng và chuyên nghiệp. B&W được thành lập vào năm 1966 bởi John Bowers tại Worthing, West Sussex, Anh.

Bình luận và đánh giá

5/5

đánh giá

1
đánh giá
2
đánh giá
3
đánh giá
4
đánh giá
5
đánh giá
Chọn đánh giá của bạn